19. 12. 2023.Več


14. 12. 2023.Več

Zaposlovanje mladih je vezano na zaposlovanje v Sloveniji nasploh, ki je kar ugodno. Za vstop v delo je na voljo subvencija za zaposlitev mladih.


13. 11. 2023.Več

Skrajšan delovni čas je zakonsko določen. Zaposlitev za polovični delovni čas ima mnoge odlike. Zaposlitev za 4 ure delavcem nudi uveljavljanje pravic


13. 11. 2023.Več

Kadrovske agencije v Sloveniji pomagajo najti dobro zaposlitev v Sloveniji. Agencija za posredovanje delovne sile pomaga tako podjetjem kot iskalcem.


12. 01. 2023.Več

Kadrovska agencija organizacijam pomaga najti kadre, agencija za zaposlovanje pa jih zaposluje sama. Psihološko testiranje je dober pokazatelj osebnosti.