Svetujemo pri upravljanju človeških virov v vašem podjetju.

Za naše naročnike ustvarjamo in izvajamo:

  • Programe outplacement (prezaposlovanje)
  • Projekte priprave sistemizacije
  • Sisteme ocenjevanja delovne uspešnosti in nagrajevanja
  • Sociometrična testiranja
  • Coachinge vodij
  • Treninge „mehkih veščin“
  • Ostale programe in projekte s področja človeških virov, prilagojene potrebam vaše organizacije.