21. 04. 2022.More info

Kadrovsko svetovanje nudi vodenje administracije in upravljanje kadra. Sem sodijo ocenjevanje delovne uspešnosti, prezaposlovanje in sistemizacija delovnih mest.


01. 03. 2022.More info

Kot delodajalec je zaposlovanje tujcev v zadnjem času neizogiben proces. Prav zaradi tega je odlično, da nam agencija za zaposlovanje pomaga in deli znanje.


28. 10. 2021.More info

Outsourcing je vse pogosteje uporabljen tudi pri nas. Kadrovska agencija se ukvarja z upravljanjem s človeškimi viri in posredovanjem delovne sile.


28. 10. 2021.More info

Testiranje ročnih sposobnosti za izbiro najboljšega kadra v podjetju. Kaj je psihološko testiranje in katere so vrste testov ročnih spretnosti, ki jih poznamo?


28. 10. 2021.More info

Zaposlovanje tujcev za določen ali nedoločen čas v sklopu kadrovske agencije, ki se ukvarja s posredovanjem delovne sile in z upravljanjem s človeškimi viri.