Ocenjevanje DEKRA 360° je metoda za ocenjevanje delovnih sposobnosti vodij s strani večjega števila sodelavcev, kar predstavlja “polni krog” okoli ocenjevane osebe. Metoda vključuje: ocene nadrejenih sodelavcev, ocene sodelavcev iste ravni pozicije, ocene podrejenih sodelavcev in samooceno. Namen uporabe metode je, da naročnik dobi vpogled v zaznane značilnosti zaposlenih na vodstvenih položajih. Informacije nudijo pomoč posameznim vodjem, da ozavestijo svoje močne lastnosti in prednosti ter prepoznajo področja za strokovni in osebni razvoj.