Merjenje organizacijske klime pomeni merjenje splošne psihološke atmosfere v vašem podjetju, ki vpliva na produktivnost vaših zaposlenih. Iz tega razloga je merjenje organizacijske klime ključnega pomena pri pojasnjevanju in razumevanju vedenja ljudi v organizaciji.

Poleg metode „papir-svinčnik“ v DEKRI izvajamo tudi merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih s pomočjo naše spletne aplikacije DEKRA HR.net.