Merjenje zadovoljstva je sistematičen in objektiven način pridobivanja informacij s strani kupcev proizvodov ali uporabnikov storitev, poslovnih partnerjev, strank družbe, članov društev ipd. Poleg merjenja zadovoljstva, ki se nanaša na predhodne izkušnje, zajema tudi raziskovanje zvestobe, zaradi česar je lažje napovedati vzorce vedenja uporabnikov v prihodnosti.

Za vsako podjetje, ki deluje v sistemu kakovosti po standardu ISO 9001:2008, je merjenje zadovoljstva takšne vrste obvezno.


Cilj merjenja zadovoljstva in zavzetosti uporabnikov je povečanje zadovoljstva in lojalnosti uporabnikov. Tako iz prve roke dobite povratne informacije, kako vas dojemajo uporabniki in lahko na podlagi tega načrtujete izboljšave ter prihodnje sodelovanje z vašimi uporabniki.

Med posameznimi raziskovalnimi fazami sodelujemo z vami in zagotavljamo strokovno ter popolnoma zaupno okolje za zbiranje podatkov.

Uporaba rezultatov merjenja zadovoljstva uporabnikov:
- ugotavljanje prednosti in slabosti podjetja v odnosu do uporabnikov,
- ugotavljanje, na kakšen način uporabniki zaznavajo podjejte (kakovost opravljenih storitev, strokovno znanje zaposlenih, itd.),
- ugotavljanje, kako uporabniki vidijo položaj podjetja v primerjavi s konkurenco; prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco.