Datum objave: 28. 10. 2021.

Outsourcing in upravljanje s človeškimi viri – kako sta povezana?

Outsourcing in upravljanje s človeškimi viri v podjetju sta prav gotovo povezana. Upravljanje s človeškimi viri velikokrat razumemo kot proces razumevanja odnosov med posamezniki, nalogami in organizacijo ter vplivanjem nanje. Lahko pa na upravljanje s človeškimi viri gledamo tudi kot na splet različnih programov in dejavnosti, s katerimi želimo doseči, da je delo uspešno opravljeno.

Upravljanje s človeškimi viri obsega ugotavljanje kadrovskih virov, ugotavljanje in načrtovanje kadrovskih potreb, izbor in sprejem kadrov, nameščanje, premeščanje in nadomeščanje kadrov, napredovanje kadrov, poleg tega skrbi tudi za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov. Seveda se v sklopu upravljanja s človeškimi viri podjetje odloči tudi o tem, ali bo s posameznikom sklenilo zaposlitev za določen čas, za nedoločen čas ali zaposlitev za polovični delovni čas.

 

Kaj je outsourcing in zakaj ga uporablja vse več podjetij?

»Outsourcing« je poslovna praksa najema zunanjega izvajalca, ki za podjetje opravi storitev, ki bi ga tradicionalno izvajali zaposleni v okviru podjetja. Gre za prakso, ki je na trgu postala relativno popularna, podjetja pa se k njej zatekajo z namenom zmanjšanja stroškov poslovanja. Vpliva lahko na široko paleto delovnih mest, od podpore strankam pa vse do proizvodnje.

Kot poslovna praksa se je outsorcing prvič pojavil v letu 1989 in je kmalu postal del ekonomije podjetij. Kljub številnim prednostim, ki jih prinaša, pa je outsourcing še vedno predmet polemik. Nasprotniki namreč trdijo, da posredovanje delovne sile povzroča izgubo domačih delovnih mest, zlasti v proizvodnem sektorju. Na drugi strani podporniki trdijo, da outsourcing v sklopu upravljanja s človeškimi viri ustvarja spodbudo za podjetja, da sredstva razporedijo tam, kjer so najučinkovitejša.

Katere so prednosti outsourcinga oz. posredovanja delovne sile?

Outsourcing lahko podjetjem pomaga znatno zmanjšati stroške dela. Ko se podjetje poglobi v upravljanje s človeškimi viri in se odloči za to, da izvedbo določenih nalog prenese na zunanje izvajalce, spremeni strukturo podjetja ter poveča prihranke. Zunanje organizacije, ki se ukvarjajo z upravljanjem s človeškimi viri, včasih pa tudi s posredovanjem delovne sile, namreč ustanovijo drugačno strukturo kot bi jo imelo podjetje samo. To jim omogoča dokončanje dela s precej manjšimi stroški.

Z outsourcingom do kvalitetnejše opravljene storitve

S prenosom nalog na zunanje izvajalce se lahko podjetja izognejo tudi stroškom, ki so povezani z režijskimi stroški, opremo in tehnologijo. Poleg prihrankov pri stroških lahko podjetja uporabijo strategijo prenosa nalog na zunanjega izvajalca tudi za to, da se bolje osredotočijo na ključne vidike poslovanja. Outsourcing lahko izboljša učinkovitost in produktivnost, saj drug subjekt naloge včasih opravlja celo bolje kot bi jih opravljalo podjetje samo.

Podjetja dandanes uporabljajo outsourcing pri številnih opravilih in storitvah, ki bi jih sicer morali opravljati zaposleni v podjetju. Prenos nalog na zunanje izvajalce je značilen za storitve informacijske tehnologije, vključno s programiranjem in razvojem aplikacij ter tehnično podporo. Pogosto outsourcing srečamo tudi pri proizvodnih procesih, nalogah kadrov in finančnih funkcijah, kot so knjigovodstvo in obdelava plač. Podjetja lahko outsourcing uporabijo na celotnem oddelku ali zgolj na njegovem delu. 

Outsourcinga ne smemo zamenjati z agencijskim delom

Outsourcing pa velikokrat zamenjamo z agencijskim delom. Agencijsko delo predstavlja koncept zagotavljanja delavcev, s katerim kadrovska agencija uporabniku zagotovi delavce za opravljanje določenega dela. Agencija torej poskrbi za posredovanje delovne sile podjetju, ki le-to išče. Delavec v tem primeru pogodbo o zaposlitvi podpiše z agencijo in ne s subjektom, pri katerem delo opravlja.  

Poleg tega bo agencija poskrbela ne le za iskanje primernega kadra, pač pa tudi za urejanje vseh administrativnih, pravnih in računovodskih del. Prednost agencijskega dela pri agenciji za zaposlovanje je vsekakor tudi ta, da je agencija zaradi velike baze kandidatov zmožna zelo hitro reagirati na potrebe podjetja po delavcih.

 

Kako posredovanje delovne sile s pomočjo agencije deluje?

Agencijsko delo je nujno povezano tudi s posredovanjem delovne sile in z zaposlitvijo za določen čas.

Vsekakor se je v želji po učinkovitem sodelovanju med podjetjem in zunanjim izvajalcem nujno osredotočiti tako na poslovno partnerstvo kot tudi na logistiko.

Tukaj velikokrat nastopi kadrovska agencija, ki poskrbi, da je odnos med podjetjem, ki se odloči za outsourcing in tistim, ki bo delo opravljal, kvaliteten in predvsem jasen. Agencija deluje kot posrednik med delodajalci in delavci ter pomaga uskladiti usposobljene kandidate s podjetji, ki imajo trenutno odprta delovna mesta.

Delodajalec se najprej obrne na agencijo za zaposlovanje. Največkrat izbere agencijo, ki skrbi za upravljanje s človeškimi viri v njegovi panogi in navede informacije, kot so delovne obveznosti, število potrebnih zaposlenih, časovni razpored za najem novih delavcev in stopnja plače.

Agencija za zaposlovanje poskrbi tudi za administrativni del agencijskega dela

Agencija nato pripravi opis delovnega mesta in ga objavi na svoji spletni strani oz. portalu, kjer navede tudi ali gre za zaposlitev za določen čas, nedoločen čas ali za zaposlitev za 4 ure (polovični delovni čas). Kasneje preveri tudi prijavljene kandidate, ki so se prijavili na odprto delovno mesto. V sklopu tega pregleda njihove izkušnje in usposobljenost. Najustreznejše posameznike nato predstavi podjetju. Končno odločitev sprejme delodajalec, ki se o njej lahko posvetuje tudi z osebjem agencije. Agencija pa bo na koncu poskrbela tudi za pripravo pogodbe o zaposlitvi za določen čas in vso administracijo.