Datum objave: 01. 03. 2022.

Kako poteka zaposlovanje tujcev v Sloveniji in kaj moramo vedeti kot delodajalec?

V Sloveniji se procent zaposlovanja tujcev iz leta v leto veča. Prav zaradi tega je pomembno, da poznamo postopek, kako poteka zaposlovanje tujcev in kakšni so pogoji. Seveda se vsak iskalec službe poglobi v to kako in kje bo našel delovno mesto, pa vendar je pomembno, da tudi delodajalci poznajo postopek in so seznanjeni s spremembami. Zaposlovanje tujcev v Sloveniji je v nekaterih podjetjih že utečena praksa, medtem ko se nekateri s tem srečujejo prvič. Agencija za zaposlovanje je ustanova, ki lahko delodajalcu predstavi, kako poteka zaposlovanje v Sloveniji. Do sedaj je v Sloveniji uspešno zaposlenih tujcev več kot 11% delovno aktivnih v državi. Ta procent je kar visok, glede na to, da večina tujih delavcev nima prostega vstopa na naš trg dela. Zaposlovanje tujcev BiH in Srbije je pri nas zelo pogosto, vendar vse prej kot enostavno.

Zaposlovanje tujcev BiH in Srbije

Na trgu dela je v Sloveniji trenutno največ tujcev, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. Ti delavci imajo drugačne pogoje, saj ne prihajajo iz držav Evropske Unije. Za zaposlovanje tujcev iz teh držav potrebujemo kar nekaj urejene dokumentacije in dovoljenj. Tako mu moramo kot delodajalec priskrbeti enotno dovoljenje za delo. Za zaposlovanje tujcev BiH in Srbije potrebujemo delovno dovoljenje, ki ga dobimo na upravni enoti. Dovoljenje mu tako velja 3 leta. Kasneje ga mora ponovno podaljšati. Seveda mu lahko kot delodajalec nudimo tudi nastanitev, ki pa mora dosegati minimalne higienske in bivanjske pogoje. Vsak tuj delavec pa lahko ob kršenju zakonov in pravic nad njim,  obvesti razne vladne organe in druge ustanove. Pri tem mu lahko pomaga tudi agencija za zaposlovanje.

Zaposlovanje tujcev v Sloveniji in prost dostop na slovenski trg

Zaposlovanje tujcev v Sloveniji lahko poteka tudi enostavneje, če ima delavec prost dostop na slovenski trg. V tem primeru ne potrebuje soglasja k enotnemu dovoljenju, dovoljenja za sezonsko opravljanje dela in podobno. Zaposlovanje v Sloveniji brez pridobivanja dovoljenj pa imajo le določene ''privilegirane'' skupine tujcev. V to skupino sodijo države članice Evropske Unije, Islandija, Norveška, Švica in Lihtenštajn. Prav tako pa je prosti trg dostopen tudi tistim tujcem, ki živijo v Sloveniji zaradi združene družine s Slovencem/ko, so že prejeli potrdilo o stalnem prebivališču in drugo. V tem primeru se le te več ne smatra kot zaposlovanje tujcev, saj so na papirju Slovencem povsem enakopravni. V teh primerih agencija za zaposlovanje nima toliko dela, saj se za njih ne pripravlja dokumentacija. Seveda pa se mnogi obrnejo na njih, da jim pomagajo pri iskanju službe, tako kot ostalim državljanom. Agencija za zaposlovanje tako pomaga pri nadaljnjem iskanju zaposlitve in delodajalca. Prav tako pa sam delodajalec ne potrebuje urejati dokumentacije za zaposlovanje tujcev, saj je postopek enak ostalim zaposlenim.

Kako se sploh lotiti zaposlovanja tujcev?

Kot delodajalec najprej objavimo razpis za delovno mesto, oziroma nas zaposleni najde sam. Seveda nas lahko priporoča tudi agencija za zaposlovanje. Ko se odločimo za zaposlovanje tujcev, se moramo prilagoditi neznanju jezika in pridobivanju dokumentacije. Naslednja točka za zaposlovanje v Sloveniji je vloga za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje. To vlogo odda zaposleni sam. Odda jo lahko na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v matični državi). Po tem mora delavec prejeti soglasje Zavoda za zaposlovanje, ki mu enotno dovoljuje bivanje in delo v Sloveniji. Zaposlovanje tujcev BiH in Srbije v tem primeru potrebujejo še sporazum med državama za delovno dovoljenje. Od drugih se razlikujejo v tem, da ne dobijo dovoljenja za prebivanje. Za tega zaprosijo ločeno. Za prebivalce tretjih držav kasneje priskrbimo še enotno dovoljenje za tujce, ki jim omogoča vstop v samo državo, zaposlitev, delo in bivanje. To vlogo oddamo na upravni enoti, kjer jo pregledajo in potrdijo ob izpolnjevanju vseh pogojev. Skozi celoten postopek nas lahko kot delodajalca vodi tudi agencija za zaposlovanje, ki pa velikokrat sodeluje tako z delodajalcem, kot iskalcem zaposlitve. V tem primeru je mnogo lažje za nas, kot tudi za samega iskalca službe, sej postopek teče veliko bolj gladko in hitreje.

Ali lahko ima tujec pogodbo za nedoločen čas?

Zaposlovanje tujcev se po postopku resda razlikuje od zaposlovanja Slovencev, pa vendar imajo tuji delavci enake obveznosti in pravice. Delovno dovoljenje za zaposlovanje v Sloveniji in enotno dovoljenje vsebujeta podatke trajanja in vrsto dela, ki ga delavec izvaja. Na podlagi tega zaposlenemu že na začetku sporočimo trajanje in vrsto dela, ki jo bo opravljal. Kasneje lahko od pogodbe odstopimo, ali pa ob zadovoljstvu podpišemo novo, nadaljnjo. Zaposlovanje tujcev v Sloveniji pa ni le kratkotrajno, saj lahko delodajalec izda pogodbo za določen ali nedoločen čas. Seveda pa ni vse odvisno le od delodajalčeve pogodbe. Ta pogodba je vezana tudi s pogodbo za dovoljenje bivanja v Sloveniji. Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda le za eno leto in če se le to ne podaljša, se prekine tudi pogodba z delodajalcem.