Datum objave: 21. 04. 2022.

Kadrovsko svetovanje ali HR Consulting je storitev, pri kateri agencija za zaposlovanje posreduje pri upravljanju človeških virov v podjetju. Največkrat zajema svetovanje, vodenje evidenc in administracije, vzpostavljanje delovnih procesov ter iskanje optimalnih rešitev za dovršen delovni proces. Kadrovsko svetovanje je namenjeno podjetjem, ki si želijo kadrovskih sprememb, potrebujejo točno določeno usposobljen kader ali si želijo učinkovitejših delovnih procesov. V podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. za naše naročnike izvajamo:

 

 • Prezaposlovanje (outplacement)
 • Projektno pripravo sistemizacije
 • Treninge „mehkih veščin
 • Sociometrična testiranja
 • Coachinge vodij
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in sisteme nagrajevanja

 

Prav tako pa nudimo še dodatne programe s področja upravljanja človeških virov, ki so posebej prilagojeni posameznemu naročniku. Individualno kadrovsko svetovanje je ključnega pomena pri konkurenčnosti podjetja ter reševanju kompleksnih kadrovskih težav.

 

Zakaj se odločiti za kadrovsko svetovanje in kaj boste z njim pridobili?

Kadrovsko svetovanje podjetjem prihrani zaplete pri administraciji, iskanju novega kadra ter organizaciji delovnih mest. To podjetjem omogoči, da ne izgubljajo dragocenega časa in denarja ter se osredotočijo na izvajanje primarne dejavnosti. Naloga kadrovske agencije je, da podjetje zaščiti ter mu olajša nekoliko neprijetnejše naloge, kot so disciplinski ukrepi, odpovedi, spremembe plače in prezaposlovanje. Kadrovsko svetovanje naročnikom dopušča učinkovitejše upravljanje s človeškimi viri in povezovanje kadrovskih postopkov s poslovanjem. Optimizacija procesov se odraža v rasti in razvoju podjetja, večji produktivnosti ter izboljšani kakovosti dela.

 

 

5 razlogov, zakaj vaše podjetje potrebuje kadrovsko svetovanje

 

Kadrovsko svetovanje podjetju omogoči edinstven vpogled v delovanje podjetja ter pripomore pri razvoju individualnih strategij. Slednje morajo biti popolnoma prilagojene podjetju ter njegovim potrebam. Vsako podjetje ima svojevrsten način poslovanja, zato je pomembno, da so edinstvene tudi rešitve. Med najpogostejšimi razlogi zakaj se podjetja odločijo za kadrovsko svetovanje so:

 

 1. Kadrovsko svetovanje je primerno za podjetja vseh velikosti

Da se kadrovskega svetovanja poslužujejo le velika podjetja je povsem zmotno mišljenje. Majhna oziroma mikro podjetja si v prvih letih poslovanja težko privoščijo kakovosten kadrovski oddelek, zato se nemalokrat obrnejo na kadrovske agencije. To je izjemno premišljena poslovna poteza, saj z njihovo pomočjo hitro pridejo do izkušenega in strokovnega kadra, kar prepreči prezaposlovanje v prihodnosti. Pomoč, ki jo kadrovske agencije nudijo večjim podjetjem je mnogokrat vezana na ocenjevanje delovne uspešnosti, zaposlovanje visoko usposobljenega kadra in sistemizacijo delovnih mest.

 

 1. Organizacija delovnih procesov

Pregovor “Navada je železna srajca” precej dobro opiše delovanje mnogih podjetji, ki ne dosegajo svojega potenciala. Z opazovanjem kadrovski svetovalci hitro dobijo širšo sliko o podjetju, kadru in delovnih procesih. Ti mnogokrat niso optimalno začrtani, zato podjetje ne dosega rezultatov, ki bi jih lahko. Kadrovsko svetovanje nudi objektiven pogled, pozornost kadrovskega svetovalca pa ni usmerjena le v novo pridobljeni kader, temveč tudi v zaposlene, ki so del podjetja že dlje časa. Ti lahko opravljajo delo, za katero so preveč ali premalo usposobljeni, zato kadrovski svetovalci predlagajo prekvalifikacijo kadra.

 

 1. Ocenjevanje delovne uspešnosti

Ocenjevanje uspešnosti je del kadrovskega svetovanja. Namen postopka, s katerim ocenimo zaposlenega, njegove sposobnosti in vedenje je določiti potrebe po razporeditvi, usposabljanju, izobraževanju posameznega zaposlenega ali delovnega procesa. Postopek ocenjevanja poteka s pomočjo različnih orodij in pripomočkov, ki ovrednotijo delo zaposlenih, njihove vrednote, kompetence in karierne cilje posameznika. Ocenjevanje ovrednoti ali je posameznik primeren za delovno mesto, kako se srečuje z izzivi, kje bi lahko njegove veščine bolje uporabili in kako s svojim delom pripomore k izpolnjevanju kariernih ciljev ter k rasti oziroma stabilnosti podjetja.

 

 1. Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je postopek, pri katerem podjetje z več kot 10 zaposlenimi jasno opredeli delovno mesto in podrobnosti zapiše v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Sistematizacija poskrbi za jasno opredelitev delovnih mest, nalog, dolžnosti, odgovornosti, mesečnih prejemkov in ustreznih veščin. Je ključnega pomena pri reorganizaciji ali prekvalifikaciji kadra.

 

 1. Učinkovito zaposlovanje in prezaposlovanje

Iskanje strokovno usposobljenega kadra zahteva čas. Čas, ki ga velika podjetja preprosto nimajo. Da bi se lahko posvetili svoji primarni dejavnosti, se odločijo, da bodo zaposlovanje prepustili kadrovski agenciji. Kadrovsko svetovanje ne zajema le iskanja ustreznega kadra, temveč tudi oblikovanje zaposlitvenih oglasov, opravljanje prvih razgovorov ter izdelavo najboljših strategij zaposlovanja, ki bodo podjetju pomagala pri doseganju poslovnih ciljev. Mnoga podjetja kadrovsko agencijo najamejo tudi za prezaposlovanje kadra.

 

Kaj je prezaposlovanje in kakšen vpliv ima na blagovno znamko podjetja?

Pri hitro spreminjajočem se trgu dela je prilagodljivost podjetja poglavitna - tudi na področju kadrovanja. Prezaposlovanje ali outplacement je proces, v katerem podjetje najame kadrovsko agencijo, da odhajajočim zaposlenim zagotovi nova delovna mesta ter omogoči lažji prehod na novo delovno mesto. Raziskave so pokazale, da odpuščanja v podjetju vplivajo na pripadnost zaposlenih podjetju, njihovo produktivnost in zadovoljstvo na delovnem mestu. Prezaposlovanje s strani kadrovske agencije je izvedeno profesionalno, podjetje pa pri tem ohrani ugled ter prihrani morebitne sodne stroške. Prezaposlovanje največkrat poteka v treh stopnjah:

 • Priprava na odpuščanja ter izbor kadrovske agencije
 • Delo s kandidati
 • Coaching in svetovanje

 

Zagotavljanje strokovne podpore pri prezaposlovanju je pomemben del strategije podjetij, ki si želijo podpreti odhajajoče zaposlene in zaščititi svojo blagovno znamko. Kadrovski svetovalci posameznikom nudijo pomoč pri iskanju nove zaposlitve, izboljšanju življenjepisov, spletnih profilov, jih seznanijo z novimi veščinami ter coaching prilagodijo njihovim individualnim kariernim ciljem.