Datum objave: 17. 08. 2021.

Sodobna podjetja se dobro zavedajo, kako pomemben je za rast in razvoj podjetja, uspešen in usposobljen strokovnjak. In te je dandanes težko najti. Za iskanje specifičnih kadrov s posebnim znanjem in izjemnimi lastnostmi, se že kar nekaj časa uporablja headhunting oziroma »lov na glave«. Sicer nima ničesar skupnega s samim izvorom precej krvave besede headhunting, ki jo zgodovina pozna že iz časov antike, ko je pomenila sovražnika skrajšati za njegovo glavo. Že v rimskem času pa je headhunting dobil nov pomen. Rimski vojskovodje so bili namreč pripravljeni plačali precej visoke vsote denarja, da so v svoje vrste privabili kakšnega močnega in dobro usposobljenega vojščaka. Šele po koncu druge svetovne vojne, ko so se razcvetele različne industrijske panoge, pa je headhunting dobil pomen, ki nosi še danes. Termin opiše, kako poiskati primerno usposobljenega sodelavca ali vodjo z določenimi redkimi in izjemnimi lastnostmi.

Čeprav je storitev po svetu zelo razširjena in znana, jo v Sloveniji poznamo šele od konca 80-ih let preteklega stoletja. V zadnjem desetletju je headhunting v Sloveniji razširjen do te mere, da obstajajo agencije, ki se ukvarjajo izključno s head-huntingom. Prav tako so se specializirale za iskanje specifičnih kadrov v  posameznih industrijah (na primer farmacevtska industrija, informacijska tehnologija, industrija široke potrošnje, bančništvo, gradbeništvo in podobno). V preteklosti se je headhunding uporabljal predvsem za iskanje primernih vodstvenih kadrov, zaradi vse večjega povpraševanja pa se danes uporablja tudi za srednji in nižji vodstveni kader ter za deficitarne poklice. Sodobni trendi pa nakazujejo, da se industrija headhunterjev pri nas in v svetu še vedno razvija in širi. Njihova zlata doba torej šele prihaja.

Detektivi za iskanje najboljših zaposlenih

Poiskati človeka, ki ima znanja in lastnosti, ki bodo doprinesli k razvoju podjetja in ga prepričati, da zamenja svojo službo, zahteva veščine, ki so zelo blizu delu detektiva. Za opravljanje dela headhunterja sicer ne potrebujemo licence, smo pa zavezani k spoštovanju zakonov in etičnemu delovanju. Uspešen headhunter si zelo hitro zgradi svojo bazo ljudi, med katerimi lahko kadarkoli povpraša ali se sreča osebo, ki bi bila primerna za delovno mesto, kjer naročnik potrebuje usposobljenega sodelavca. Primeren kader lahko išče sam, s pomočjo interneta – z dogovarjanjem prek elektronske pošte, telefonskih pogovorov ali natančnim pregledovanjem socialnih omrežij. Seveda je poglavitno, da zelo dobro ve, kaj išče. Na primer programerja z zelo specifičnim znanjem določenega programskega jezika ali gradbenika z delovnimi izkušnjami iz redkega področja. Lahko pa se headhunter poveže tudi z agencijami iz tujine in na tak način širi svojo bazo za trg zanimivih kadrov.

Najboljše headhunterje, ki s svojim delom tudi dobro in hitro zaslužijo, odlikujejo:

  • pronicljivost
  • uglajen način komuniciranja
  • obvladovanje mehkih veščin
  • komunikativnost in razgledanost
  • In hitra odzivnost.

Uspešen headhunter mora zelo hitro oceniti primernost nekega kandidata oziroma prepoznati njegov potencial. Pogosto vse našteto prepozna, preden to prepoznajo drugi. Njegova sposobnost prepričevanja pa je ključna za to, da v določeni osebi prebudi svežo motivacijo za delo na novem delovnem mestu. 

Načini delovanja headhunterjev

Neposredno delovanje – headhunter poišče in vzpostavi neposredni stik z osebo, ki za neko podjetje predstavlja potencial ob zasedbi določenega delovnega mesta. S to osebo se pogovori po telefonu ali pa se z njim sreča na sestanku ter mu predstavi nove možnosti na njegovi karierni poti. Seveda tak način delovanja od headhunterja zahteva veliko predpriprav in natančnega delovanja. Podrobno mora analizirati osebnostne lastnosti, preveriti znanje in izkušnje na preteklih delovnih mestih ter opraviti celostno raziskavo osebe, ki mu ponuja novo zaposlitev.

Posredno delovanje – headhunter poišče ustreznega kandidata ter ga o možnosti zamenjave delovnega mesta obvesti prek elektronske pošte ali pa mu pusti svojo vizitko, da kandidat sam razmisli, ali se bo odločil za nov korak v svoji karieri ali ne.

Prek tretje osebe – določeno podjetje išče kandidate za zaposlitev in želijo, da imajo ti posebna znanja ali kompetence, za katera vedo, da jih kandidati, ki se odzovejo na zaposlitvene oglase, ne bodo imeli. Takrat kadrovske službe podjetij uporabijo storitev head-huntinga in na tak način razširijo področje iskanja primernega kandidata.

Kaj odlikuje uspešnega headhunterja?

Ne glede na to, ali gre za headhunting v tujini ali v Sloveniji, se uspešen headhunter razlikuje od povprečnega po nekaj lastnostih.

Odličen headhunter predvsem razume in govori jezik obeh, kandidata in naročnika. Ima natančen vpogled v posamezne industrijske panoge, razume trg dela in njegovo delovanje. Dobro pozna razpon plačnih razredov in sistem nagrajevanja zaposlenih tako v tujini kot v Sloveniji, zato je uspešen, ko pride do faze pogajanj in usklajevanj pri dejavnikih, vezanih na zaposlitveno pogodbo in pogojih zaposlitve.

Uspešen headhunter hitro in dobro oceni relevantnost kompetenc določene osebe, povezanih s  specifiko njegovega dela in delovnega mesta.

Obvlada tudi veščine diplomata in ima pri svojem delu vselej etični pristop. Ne krši zakonodaje in ne seje sporov znotraj in med podjetji. Konkurenčnemu podjetju izmamljati najboljši kader ali  neposredno vabiti njihove zaposlene v svoje vrste, dolgoročno ni najbolj primeren način delovanja. Zlasti v Sloveniji, kjer je trg majhen in da se med seboj vsi poznamo, je head.hunting veščina, ki jo je treba podrobno obvladati. Za podjetje pomeni najeti headhunterja, izogniti se celi vrsti neprijetnosti, ki lahko nastanejo, ko primeren kader iščemo na relativno majhnem trgu dela. Headhunter namreč svoje delo opravlja diskretno in nikogar, ne kandidata in ne naročnika nikdar ne spravi v neprijetno situacijo.