Freigabedatum: 12. 01. 2023.

Kadrovska agencija: strokovna pomoč pri izbiri kadrov

Kadrovska agencija ali tudi HR agencija nima popolnoma enake naloge oziroma poslanstva, kot agencija za zaposlovanje, čeprav se na prvi pogled morda zdi tako. Vseeno v mnogih primerih določena agencija opravlja obe vrsti storitev, torej ponuja podjetjem pomoč pri izbiri kadrov in sama zaposluje kadre, ki jih potem »posoja« podjetjem. Prav zaradi tega je ločnica med njima zelo tanka.

Agencija za zaposlovanje in kadrovska agencija: v čem se razlikujeta?

Res je, da pogosto tako za agencije, ki pomagajo pri iskanju kadrov kot za agencije, ki same zaposlujejo kadre in jih nato »posojajo« podjetjem, uporabljamo enak izraz. Bodisi kadrovska agencija bodisi agencija za zaposlovanje. Včasih ju imenujemo tudi HR agencija oziroma human resources agencija – agencija za človeške vire. Najbrž je razlog za to, da se uporabljata oba naziva, tudi to, da večina agencij opravlja oboje. Pa vendar bi lahko rekli, da se obe med seboj nekoliko razlikujeta.

Glavna naloga kadrovske agencije je namreč, da za svoje naročnike, ki so običajno podjetja brez kadrovskega oddelka, poišče kadre za zaposlitev. Preizkusi jih na zaposlitvenih razgovorih, morda organizira tudi psihološko testiranje, nato pa naročniku predstavi nabor kadrov, ki bi glede na svoje kompetence dobro dopolnili njihovo podjetje.

Agencija za zaposlovanje pa na drugi strani zaposluje kadre sama in tako s pomočjo outsorcing-a deli svoje kadre z naročniki, kar lahko poenostavljeno imenujemo »posojanje kadra«. Seveda pa pogosto agencije opravljajo obe poslanstvi hkrati, zato ju je med seboj tako težko ločevati.

HR agencija lahko pomaga do odličnih kadrov

V HR agenciji Dekra vam s svojimi izkušnjami in znanji lahko pomagamo do odličnega kadra. Če se odločite, da boste kader iskali z našo pomočjo, bomo za vas izdelali tudi profil idealnega zaposlenega.

Podrobno bomo analizirali vaše podjetje in kulturo v njem ter z informacijami izdelali profil zaposlenega, ki vam bo kar najbolj pisan na kožo. S pomočjo naše baze kadrov in kadrovskih razpisov bomo naredili nabor kandidatov ter poskrbeli za njihov izbor. Z vami bomo delili seznam najboljših kandidatov ter poskrbeli za organizacijo zaposlitvenega razgovora med vami in kandidatom. Ker se zavedamo, da se z izbiro kandidata proces izbire kadrov še ni zaključil, pa bomo poskrbeli tudi za vse, kar pride na vrsto po izbiri.

Seveda to velja tako za zaposlitev za polovični delovni čas kot za polni delovni čas. Zavedamo se namreč, da morajo biti tudi kandidati, ki bodo v vašem podjetju sprejeli zaposlitev za polovični delovni čas, odlični. Zaposlitev za polovični delovni čas se od tistega za polni delovni čas namreč razlikuje v mnogo manj faktorjih, kot se zdi na prvi pogled.

Psihološko testiranje – eden od načinov preverjanja kandidatov

V kadrovskih agencijah in agencijah za zaposlovanje se dobro zavedamo, kako pomembno je tako to, da se posamezni kandidat ujema s kulturo podjetja, kot da ima vse kompetence, ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela. Tu mislimo tako na tiste mehke kompetence, zaradi katerih bo svoje delo boljše opravljal in imel boljše odnose z ostalimi sodelavci in vodstvom, kot na kompetence, kot so znanje, izkušnje in druge veščine.

Seveda je ključen faktor za izbiro pravih kandidatov zaposlitveni razgovor, zato se kadrovske agencije in agencije za zaposlovanje nanje zelo dobro pripravijo. Pa vendar ni to edini način, kako preveriti potencialne kandidate, ki bi zasedli novo delovno mesto. Izbiro bo še olajšalo psihološko testiranje.

Danes podjetja, ki iščejo nove zaposlene, od kandidatov ne pričakujejo le kompetenc in znanj, ki jih ti morajo imeti, da bodo kakovostno in strokovno opravljali svoje delo. Pomembno jim je namreč tudi, kako se bo posamezni kandidat ujel s kulturo podjetja in ostalimi zaposlenimi, ki bodo morda postali njegovi sodelavci. Prav tako jim je pomembno, če se kandidatove vrednote in vizije skladajo z njihovimi. Zanima jih, kako se bodo kandidati znašli v posameznih situacijah in kako se bodo odzivali nanje. Psihološko testiranje lahko da zelo podroben vpogled v to.

Poznamo več vrst psihološkega testiranja

V grobem obstajata dve vrsti psihološkega testiranja:

  • testi sposobnosti – sem sodijo testi inteligentnosti, tudi posameznih vrst inteligence, nadarjenosti in testi spretnosti ter
  • testi osebnostnih lastnosti – z njimi opredelimo osebnost posameznega kandidata in običajno temeljijo na različnih teorijah osebnosti.

Psihološko testiranje nam tako razkrije veliko o posamezniku. Lahko ugotovimo, katere so njegove sposobnosti. Katere osebnostne lastnosti so pri posamezniku najbolj izražene. Kakšne so največje prednosti in slabosti kandidata. Kakšni so interesi posameznika ter kakšne kariere si želi. Kakšne vodstvene sposobnosti ima ter kakšno vlogo bi najverjetneje prevzel v nekem timu in tako dalje.

Sicer pa psihološko testiranje ne pomaga le podjetjem, ki iščejo kandidata, ki bi prevzel posamezno delovno mesto v njihovi organizaciji. V resnici psihološko testiranje pomaga tudi samemu kandidatu.  S pomočjo le-tega namreč globlje pogleda vase, se bolje spozna in lažje razume, česa si želi in v čem je dober. Posledično pa ugotovi, kakšno delo bi mu odgovarjalo tudi v primeru, da ga v podjetju, v katerem se v tistem trenutku poteguje za službo, na koncu ne bi zaposlili.